• Co je GTZ
 • Otázky
 • Ceník
 • Jak objednat
 • Novinky
 • Jak objednat technickou zprávu

  Jak probíhá objednání technické zprávy?

  Generátor technických zpráv je určen pouze pro B2B segment.
  Tato služba není určena pro koncové spotřebitele, podmínkou objednání je platné IČ.

  Generované technické zprávy se objednávají prostřednictvím portálu Pro elektroprojektanty.

  Pro možnost vyplňování zadání je nutné mít založený uživatelský účet, a v něm být přihlášen.

  Po přihlášení se pak zadání technické zprávy objednává v sekci Generátor, položka Nové zadání.

  Zhruba od poloviny vyplňovaných údajů je možnost si rozpracované zadání i uložit, a vrátit se k jeho dopracování kdykoli v budoucnu (např. začnu vyplňovat zadání, ale zjistím u toho, že na některou z otázek ještě neznám odpověď; rozpracované zadání si tak uložím, a až odpověď budu znát, můžu zadávání obnovit, a pokračovat dále). Na konci dotazníku pro zadávání parametrů technické zprávy je pak možnost objednání zprávy dle vyplněného zadání.

  Vygenerovanou technickou zprávu pak dostanete na Váš registrovaný email nejpozději do 24 hodin od objednání

  Nechceme/nemůžeme sdělovat žádné podrobnosti o našich projektech, co s tím?

  Nic, je to zcela v pořádku.

  Žádné obchodní či jiné citlivé údaje o zpracovávaných projektech nemusíte pro generování technických zpráv nikam zadávat.

  K vygenerování technické zprávy nepotřebujeme vědět ani jaký je název projektu, ani jak se jmenuje dotyčná stavba, ani pro koho dokumentaci zpracováváte, kdo je jejím investorem, či kolik za ni fakturujete. Nic z toho. Je to divné? Podle čeho se pak tedy technická zpráva generuje? O řešené stavbě potřebujeme jen pár základních obecných a anonymních údajů:

  • Potřebujeme zadat, ve kterém katastrálním území se stavba nachází. Dle toho se automaticky přiřadí v jakém je stavba distribučním území, a jaké obecné požadavky na výstavbu se na řešenou stavbu vztahují (má se citovat nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, anebo vyhláška č. 268/2009 Sb.?).
  • Samozřejmě potřebujeme znát druh stavby. K tomu zatím používáme třídění dle mezinárodního číselníku CZ-CC (rodinný dům? bytový dům? administrativa? školství? zdravotnictví? atd.).
  • Potřebujeme znát, v jakém rozsahu projekt řešíte (řeší se i uzemnění? i ochrana před bleskem? napojení z distribuce? umělé osvětlení? nouzové osvětlení? instalace? rozváděče? atd.).
  • Potřebujeme upřesnit, co se bude ve stavbě vyskytovat (například jaká technická a technologická zařízení se budou napájet, zda a jaké budou záložní zdroje, atd.).
  • A na konec se na základě doposud navolených hodnot vyfiltrují poslední upřesňující dotazy (např. pokud bude fotovoltaika, tak jakého bude výkonu? do 10 kWp? 10 až 100 kWp? více jak 100 kWp?).

  Na základě všech těchto zadaných údajů se vygeneruje na míru (tj. na daný druh stavby a na její konkrétní vybavení) uzpůsobená a sestavená technická zpráva. Tu pak dostanete v otevřeném formátu MS Word k libovolnému doplnění (např. k doplnění podrobností, které Generátor technických zpráv nemůže pojmout).

  Jak objednat technikou zprávu třeba jen pro ochranu objektu před bleskem?

  Generátor technických zpráv je udělán tak, že umožňuje generovat technické zprávy nejen pro celé stavby, ale i samostatně pro jednotlivé řešené části staveb.

  Řešíte jen projekt ochrany před bleskem? Pak jednoduše při při zadávání parametrů v části Rozsah technické zprávy zadáte, že se řeší jen ochrana před bleskem (případně i ře se řeší i uzemnění objektu, pokud je řešíte současně); ostatní volby v této části necháte nevyplněné (v četně toho, jestli se začíná v ne/měřené části, což se ochrany před bleskem nijak netýká). Následující otázky se pak už budou týkat jen ochrany před bleskem (případně i onoho uzemnění).

  Řešíte jen projekt výměny osvětlení? Pak jednoduše při zadávání parametrů v části Rozsah technické zprávy zadáte, že se řeší jen osvětení s tím, že se začíná třeba v měřené části nízkého napětí; ostatní volby v této části necháte nevyplněné. Následující otázky se pak už budou týkat jen samotného osvětlení, jak umělého, tak i nouzového (neboť jsou spolu vzájemně provázány), případně i venkovního (neb jinak nemáme jak poznat, řeší-li se vnitřní či venkovní osvětlení).

  Řešíte jen projekt vnitřních instalací? Pak jednoduše při zadávání parametrů v části Rozsah technické zprávy zadáte, že se řeší jen rozváděče, elektroinstalace a osvětení s tím, že se začíná třeba v měřené části nízkého napětí; ostatní volby v této části necháte nevyplněné. Následující otázky se pak už budou týkat jen zvoleného rozsahu (jaké budou kde rozváděče, jestli se něco dělá s měřením, kde se řeší osvětlení, jak budou uloženy kabelové rozvody, atd.)

  Jaké jsou možnosti plateb za generované technické zprávy?

  Generované technické zprávy se platí prostřednictvím portálu Pro elektroprojektanty

  Pro možnost úhrady technické zprávy je nutné mít založený uživatelský účet, a v něm být přihlášen.

  Ceny za generované technické zprávy jsou pak automaticky systémem účtovány dle ceníku, přičemž jsou možné dvě varianty úhrad; buďto samostatná platba za každou technickou zprávu jednotlivě, anebo přednabití libovolné částky, ze které se pak jednotlivé generované technické zprávy odečítají. Předplacený kredit nemá žádný množstevní limit, ani žádné časové omezení. Vlastní úhrady probíhají na základě zálohových faktur.

  Veškeré platby na portále Pro elektroprojektanty jsou vždy vázány k IČ, tedy k subjektu (ať už jde o fyzickou podnikající osobu, či o právnickou osobu). Nezáleží pak už na tom, kolik uživatelů je pod daným IČ navázáno. Všichni používají sdílený kredit svého IČ, pod kterým jsou registrováni. Pokud je Vás ve firmě více projektantů, pak pod daným IČ může kdokoli ze zaměstnanců čerpat ze společného kreditu.

   

  Pokud jste v proběhlém průzkumu mezi elektroprojektanty souhlasili se zapojením do testovacího provozu, započítáme Vám automaticky slevu 20 % během prvního měsíce Vašeho používání Generátoru technických zpráv (tj. během 30 dnů od Vaší první objednávky). Uvedená sleva 20 % se vztahuje jak na jednotlivě objednávané technické zprávy (tzn. vygenerovaná technická zpráva za 1.000,- kč namísto 1.250,- Kč), tak i na případné předplacení kreditu (takže např. za předplacení 5.000,- Kč zaplatíte o 20 % méně, tedy 4.000,- Kč + k tomu navíc během prvního měsíce pro Vás platí již slevněná cena za vygenerovanou technickou zprávu, takže slevu 20 % prakticky dostanete 2x). Po prvním měsíci (tj. po 30 dnech od první objednávky) používání se pak přechází na standardní ceny dle ceníku.

  Proč nejdou v parametrech technické zprávy navolit všechny možnosti vyhrazených zařízení?

  Mezi parametry pro zadání požadovaných vlastností generované technické zprávy nejdou navolit vyhrazená zařízení třídy II., skupina A / B / C / E / F / G / H / I. Proč? Protože je v poslanecké sněmovně návrh nového zákona o vyhrazených technických zařízeních, který tyto skupiny již neobsahuje.

  Pokud návrh zákona projde tak, jak je navrženo, pak od jeho účinnosti jmenované skupiny přestanou existovat. Pokud návrh zákona neprojde, případně se v něm něco v ohledu zatřídění vyhrazených technických zařízení něco změní, pak samozřejmě adekvátně upravíme i třídění v generátoru technických zpráv.

  A pokud návrh zákona projde, pak samozřejmě data jeho účinnosti začne Generátor technických zpráv citovat již nový účinný předpis (a přestane citovat všechny související předpisy historické, které jím budou nahrazeny).

  Chci mít technickou zprávu ve svém vzhledu, co mám udělat?

  Generátor technických zpráv umožňuje použití šablon MS Word tak, aby generované technické zprávy vypadaly přesně tak, jak jste zvyklí (typy a velikosti písma, formátování nadpisů, záhlaví a zápatí stránek, atd.). Pokud chcete mít generované technické zprávy ve svém vzhledu, pak ve svém uživatelském účtu na portále Pro elektroprojektanty máte možnost nahrát svou šablonu.

  Šablona se nahrává v sekci Generátor, položka Šablona GTZ.

  Na stejném místě máte i možnost si z portálu stáhnout vzorovou šablonu, která má přednastavené veškeré potřebné styly, a kterou můžete použít jako vzor. Pokud budete upravovat vzorovou šablonu, tak je v ní potřeba upravovat zejména formátování jednotlivých stylů. Pokud byste si s úpravou šablony nevěděli rady, klidně nám pošlete vzor, podle kterého Vám šablonu připravíme.

  Jakmile budete mít ve svém uživatelském účtu nahranou šablonu, budou veškeré technické zprávy generovány jejím prostřednictvím.

   

  Pokud ve svém uživatelském účtu vzorovou šablonu nemáte nahranou, budou veškeré technické zprávy generovány prostřednictvím standardní šablony, která je použita jako vzor (to znamená, že vygenerovaná technická zpráva bude vypadat tak, jako byste si otevřeli prázdný dokument v MS Word, a začali do něj rovnou psát).

  Chci objednat technickou zprávu pro další stupeň, musím znovu vyplňovat zadání?

  Ne, zadání znovu vyplňovat nemusíte.

  Na konci každého vyplněného zadání pro objednání technické zprávy máte možnost si vyplněné zadání uložit. Všechna dříve vyplněná a uložená zadání pak máte k dispozici v sekci Generátor, položka Historie zadání.

  Každé z uložených zadání můžete znovu použít jako šablonu, a změnit tak třeba jen stupeň dokumentace, případně doupravit další podrobnosti podle toho, jak se projekt od posledního stupně vyvinul.

  Na jaké problémy v zadávání se naráželo u testovacího provozu?
  1. Rodinné domy zpravidla nejsou vyhrazená zařízení třídy I, skupina B, a to zejména z těchto důvodů:
   • venkovní prostory nejsou automaticky prostory zvlášť nebezpečné;
    viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, vysvětlivka 1) v Tabulce NA.6
   • rodinné domy nejsou automaticky pracovištěm;
    ano, i rodinný dům může být pracovištěm, ale není tomu tak vždy
   • na to, aby mohl být nějaký objekt klasifikován pod vyhrazené zařízení třídy I, skupina B musí být splněny obě z výše uvedených podmínek, tedy že musí působit vnější vlivy zvlášť nebezpečné (což venku automaticky nepůsobí), a že musí působit na pracovišti (což rodinný dům automaticky není)
  2. V rodinných domech nebývají osazena požárně bezpečnostní zařízení (jako např. nouzové osvětlení, neboť je tam žádný předpis nevyžaduje).
  3. Dost často v zadání chyběla volba, že řešená stavba vyžaduje (či v předchozím stupni vyžadovala) ohlášení či povolení dle stavebního zákona. Pokud na stavbu bylo vydáno stavební povolení, či jakékoli jiné adekvátní rozhodnutí stavebního úřadu, pak je potřeba tuto volbu zaškrtnout. Má to následně dopad na definování povinností na zhotovitele, což zase zpětně chrání projektanta proti tomu, aby stavbu nerealizovaly firmy, které k tomu nejsou oprávněny (aneb "my nevíme, jak to máme dělat" / "nevíte? tak si přečtěte co máte splňovat, a zajistěte odborné vedení stavby, jak Vám to ukládá stavební zákon, nashledanou").
  4. Sem tam se neodpovídalo na položené otázky, ale dedukovaly se nějaké vlastní možnosti. Mějme modelový případ, kdy se řešená technologie fyzicky napojí kabelem za transformátorem na nízkém napětí, k tomu se upraví měření na vysokém napětí. V zadání se jako jedna z prvních možností volí možnost, napojením kde začíná řešený projekt? Položená otázka ale zní, "kde se začíná s napojením"? Ne "co všechno se v instalaci vyskytuje" (např. i vysoké napětí), či co se bude řešit (úprava měření na vysokém napětí). V zadání tak má být zvolena možnost "řešená technologie začíná napojením v měřené části na nízkém napětí (tj. za fakturačním měřením)". Otázka na úpravu měření se pak totiž automaticky zobrazí v dalších krocích. Pokud se však v tomto modelovém případě zvolí například možnost "řešená technologie začíná napojením v distribuční síti vysokého napětí (tj. před fakturačním měřením) (např. kvůli oné úpravě fakturačního měření na vysokém napětí), tak výsledná zpráva bude nesmyslná, a nebude sedět na řešený případ (kupříkladu budou citovány úplně jiné normy, které souvisí s vysokým napětím a s distribucí). Řešený modelový případ totiž nezačíná fyzickým napojením kabelu na vysokém napětí, natož ještě před fakturačním měřením, čili v distribuční síti ...