• Co je GTZ
 • Otázky
 • Ceník
 • Jak objednat
 • Novinky
 • Co chystáme v nejbližší době

  technické zprávy pro technologie záložních zdrojů

  technické zprávy pro datová centra

  technické zprávy pro trafostanice, včetně distribučních sítí

   

  Co je nového v Generátoru technických zpráv

  12. 2. 2020: spuštěn nový web, díky čemuž jsme po půl roce testování mohli opustit zadávací Excel; veškeré zadávání technických zpráv od nynějška funguje pohodlně po přihlášení prostřednictvím webu www.proelektroprojektanty.cz

  9. 2. 2020: doplněny stavby pro zemědělství; z důvodu blížícího se ukončení platnosti normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 zrušeny veškeré odkazy na dělení prostředí na normální/nebezpečné/zvlášť nebezpečené, namísto nich nově zavedena klasifikace dle ČSN EN 61140 ed. 3

  14. 1. 2020: aktualizovány odkazy na nová cenová rozhodnutí ERU

  17. 11. 2019: zprovozněny technologické instalace, doplněny další technologie budov, oprava překlepů a chyb; aktuálně se generuje z více jak 200 citací legislativy a z více jak 500 citací technických norem

  10. 11. 2019: zprovozněno areálové VO, přidány možnosti staveb pod Ministerstvem vnitra a pod Drážním úřadem

  26. 10. 2019: zprovozněny kogenerační jednotky, u všech zadání přidána možnost použití ve vojenských objektech

  10. 10. 2019: zprovozněny zprávy zdravotnických zobrazovacích technologií

  5. 10. 2019: zprovozněny zprávy pro objekty muzeí, knihoven, archivů, apod.

  29. 9. 2019: zprovozněny zprávy pro objekty parkovacích objektů

  10. 9. 2019: zprovozněny zprávy nabíjecí infrastrukturu elektromobilů

  4. 9. 2019: zprovozněn první zadávací Excel z technologických elektroinstalací (pro vlastní technologie fotovoltaických systémů), čili pro část D.2 dle vyhlášky o dokumentaci staveb. Struktura technických zpráv v této části je trochu jiná, než pro část D.1.4 (viz požadavky vyhlášky o dokumentaci staveb na její obsah).

  25. 8. 2019: cca po měsíci práce doplněno dalších pět druhů staveb
  v generovacím jádře je přes 450 citací legislativy a norem

  6. 8. 2019: opravena chyba v zadávacím Excelu, kdy po otevření již vyplněného Excelu docházelo k přepsání všech zadaných hodnot, takže nešel použít opakovaně; nyní již lze zadané hodnoty používat opakovaně, či je upravovat

  28. 7. 2019: zpřístupnění testovacího provoz Generátoru technických zpráv
  generátor pokrývá všechny stupně dokumentací, je aktuálně naplněn pro tři druhy staveb
  v generovacím jádře je přes 300 citací legislativy a norem

  26. 6. 2019: rozběhnutí testovacího provozu Generátoru technických zpráv
  první testovací výstupy, ladění vzhledu, generovacích podmínek, řešení způsobu zadávání vstupních hodnot