• Výpomoc
 • Nacházíte se na konceptu chystaného webového portálu, určeného pro elektroprojektanty.
  Čili pro všechny, kteří se věnují projektování elektrických zařízení.
  Naším záměrem je připravit elektroprojektantům nástroje, které by jim měly usnadnit práci.

  Hlavní nástroj, který jsme v této souvislosti již spustili, je Generátor technických zpráv.

   

  V této sekci Výpomoc chceme do budoucna zprovoznit různé online odborné kalkulátory. Počínaje výpočty úbytků a ztrát na vedeních, včetně ověření návrhů napájení motorů. Výpočty zkratových poměrů pro potřeby dimenzování zařízení vn a nn. Výpočty zkratových poměrů pro ověření správnosti dimenzování uzemňovací soustavy vn/nn. Stejně tak pro dimenzování minimálního průřezu vodičů z hlediska zkratových poměrů. Kalkulátor pro výpočty dimenzování a dynamického namáhání pasovin. Kalkulátory pro výpočet nastavení základních ochran vn/nn transformátorů. Nástroje pro návrh a výpočet naladění kompenzačních zařízení. Časem možná doplníme i kalkulátor pro výpočty stupně větrání pro vnitřní prostory z hlediska výbušných atmosfér.

  Jednou z dalších představ o této sekci je i možnost, že by zde jednotliví registrovaní uživatelé portálu www.proelektroprojektanty.cz mohli nabízet svou výpomoc ostatním (např. pokud někdo nabízí k dispozici svou autorizaci, spolupráci, konzultace, volné kapacity, atd.).