pro elektroprojektanty

Nacházíte se na konceptu chystaného webového portálu, určeného pro elektroprojektanty.
Čili pro všechny, kteří se věnují projektování elektrických zařízení.
Naším záměrem je připravit elektroprojektantům nástroje, které by jim měly usnadnit práci.

Hlavní nástroj, který v této souvislosti připravujeme, je Generátor technických zpráv.

Dále bychom pak chtěli web doplnit o různé kalkulátory.
Počínaje výpočty úbytků a ztrát na vedeních, včetně ověření návrhů napájení motorů.
Výpočty zkratových poměrů pro potřeby dimenzování zařízení vn a nn.
Výpočty zkratových poměrů pro ověření správnosti dimenzování uzemňovací soustavy vn/nn.
Stejně tak pro dimenzování minimálního průřezu vodičů z hlediska zkratových poměrů.
Kalkulátor pro výpočty dimenzování a dynamického namáhání pasovin.
Kalkulátory pro výpočet nastavení základních ochran vn/nn transformátorů.
Nástroje pro návrh a výpočet naladění kompenzačních zařízení.
Časem možná doplníme i kalkulátor pro výpočty stupně větrání pro vnitřní prostory z hlediska výbušných atmosfér.

Další velkou část webu bychom pak chtěli věnovat jakémusi předávání zkušeností.
To proto, že možnosti kde čerpat znalosti a zkušenosti o elektroprojektování, jsou velmi omezené.
A tak chceme začít sdílet za roky nasbírané know-how, aby bylo k dispozici i dalším.
Zatím hrubá představa je jednak jakási znalostní báze, kde by mělo jít najít vše potřebné, co je pro projektování elektro potřeba.
Počínaje tím, jak začít, až po konkrétní návody jak postupovat v případě konkrétních staveb.
K tomu si začínáme pohrávat s myšlenkou vytvořit nějaké online výukové kurzy pro začínající elektroprojektanty.

Ano, cíle máme poměrné veliké. A stejně tak máme před sebou ještě spoustu práce.
Neumíme tak bohužel nyní říci, kdy se nám podaří výše uvedené vize začít realizovat.
Proto ještě nefunguje žádné přihlašování k uživatelským účtům.
Rádi bychom však tento portál začali uvádět do života někdy na podzim roku 2019.
Proto nám zkuste zachovat přízeň, a občas sem nakouknout, zdali se nám to třeba už podařilo ...


Zpět na hlavní stránku