pro elektroprojektanty

Cena za jednu vygenerovanou technickou zprávu

Každá objednávka se vždy vztahuje ke konkrétnímu IČ. Pro něj se pak sleduje, kolik měsíců (přitom není podmínkou, že by muselo jít o po sobě jdoucí měsíce) za poslední rok (nikoli za kalendářní rok, ale za posledních 12 měsíců od aktuálního data) byl Generátor technických zpráv používán. Od toho se pak odvíjí aktuální cena za jednu vygenerovanou technickou zprávu (např. použiji generátor v říjnu, prosinci, březnu, červnu; při dalším použití v červenci se jedná o 5-tý měsíc za posledních 12 měsíců = cena pro 5-tý měsíc). Při pravidelném dlouhodobém používání Generátoru technických zpráv pak cena za jednu vygenerovanou technickou zprávu klesá až na 1/10 ceny jednorázového použití.

Je možná jak platba za každou jednotlivou generovanou technickou zprávu, tak i předplacení kreditu, ze kterého se ceny za generované technické zprávy odečítají dle grafu výše.

Všechny ceny jsou vždy uváděny bez DPH, při fakturaci bude připočtena aktuální sazba DPH. V případě objednávek zahraničních subjektů bude fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti, úhrada je možná i v EUR.


Zpět na hlavní stránku